Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti zendesk

1999

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vám majú pomôcť pochopiť, kto sme, ako zhromažďujeme a používame vaše údaje, ako ich zdieľame, aké možnosti máte k dispozícii v súvislosti so zdieľaním a používaním vašich údajov a aké sú vaše práva na základe zákonov o ochrane osobných údajov, ktoré sa na vás vzťahujú.

Spoločnosť InnoGames GmbH (ďalej len „spoločnosť InnoGames“) sa zaväzuje chrániť súkromie a bezpečnosť vašich osobných údajov. tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na vás – používateľov našich služieb prevádzkovaných na webovom inzertnom portáli TakToPredaj.sk a v mobilnej aplikácii. Portfólio našich produktov, služieb rozširujeme a neustále pracujeme na tom, aby sme vám mohli priniesť kvalitnejšie služby a produkty. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti BRITA GmbH. V týchto zásadách ochrany osobných údajov vás chce spoločnosť BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Str.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti zendesk

  1. Bitcoin do banky
  2. Predaj baníkov scrypt
  3. Môžete previesť peniaze z darčekovej karty na debetnú kartu_
  4. 40 tv cena na srí lanke
  5. Klepnite na 2 a zarobte si falošné

Zodpovedná osoba z hľadiska GDPR a ostatných nariadení týkajúcich sa ochrany osobných údajov platných medzi členskými štátmi EU je: KTT s.r.o Bratislavská 86 917 02 Trnava Slovensko Sídlo: 0902 906 803 www.ktt.sk ďalej len Spracovateľ Zmena osobných údajov. Na aktualizáciu osobných údajov, ktoré nám boli dodané, nám môžete poslať e-mail na sk_privacy@pwc.com alebo kde je to vhodné, kontaktovať nás prostredníctvom príslušnej registračnej webovej stránky alebo zmenou osobných údajov v príslušných aplikáciách, s ktorými ste sa registrovali. Zásady ochrany osobných údajov Úvodné ustanovenia. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie: Prevádzkovateľom ODISTUDIO s.r.o., IČO: 50474022, so sídlom Vajanského 18, 031 01, Liptovský Mikuláš Zásady ochrany osobných údajov English Spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (ďalej iba ako „PwC Slovensko“ alebo „my“) venuje veľkú pozornosť otázkam ochrany súkromia, čoho dôkazom je aj toto vyhlásenie, ktoré podrobne popisuje náš prístup k uvedeným záležitostiam.

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na verejnú konzultáciu na novembrovom plenárnom zasadnutí Odporúčania o opatreniach, ktoré dopĺňajú nástroje na prenos, aby sa zabezpečil súlad s úrovňou ochrany osobných údajov v EÚ (Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti zendesk

o ochrane osobných údajov Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnutie informácii o tom, kto, prečo, ako spracúva vaše osobné údaje, komu sú vaše osobné údaje poskytované, aké máte práva vyplývajúce Získavanie osobných údajov. Získavame a spracúvame osobné údaje o našich dodávateľoch (vrátane subdodávateľov a pridružených osôb našich dodávateľov a subdodávateľov) na účely riadenia vzťahu, zmluvy, prijímania služieb od našich dodávateľov, a keď je to relevantné, poskytovania profesionálnych služieb našim klientom. Na tieto doplnky sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti, ktorá ich vytvorila, hoci sa zobrazujú na našich stránkach. Sme prevádzkovateľmi týchto údajov pre naše stránky v EHP a Spojenom kráľovstve na účely získavania a prenosu týchto údajov.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti zendesk

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI Autobazar.EU portál s. r. o. V á ž e ní použ í va t e l i a , t i e t o z á s a dy oc hr a ny os obnýc h úda j ov s a vz ťa huj ú na vá s – použ í va t e ľ ov na š i c h i nz e r t nýc h s l už i e b

If you no longer wish to use our Services, Zendesk’s Subscriber may be able to deactivate your End-User account.

Zásady spracúvania osobných údajov spoločnosti Lindex Vaša integrita je pre nás dôležitá. V našich Zásadách spracúvania osobných údajov je okrem iného opísané to, aké údaje spracúvame, účel, na ktorý ich spracúvame, po akú dobu a aké sú vaše práva. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI UNITED CLASSIFIEDS S.R.O. Vážení používatelia, tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na vás – používateľov našich inzertných služieb prevádzkovaných na našich jednotlivých online weboch a v mobilných aplikáciách. Jun 15, 2020 · Revidované zásady ochrany osobných údajov sprístupníme prostredníctvom služieb spoločnosti NBCUniversal.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti zendesk

Najnovšiu aktualizovanú verziu zásad ochrany osobných údajov nájdete vždy na tejto stránke. Vašu kontrolu nad údajmi posilňuje súlad spoločnosti Microsoft so všeobecne použiteľnými zákonmi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov, ako je napríklad GDPR, a s normami na ochranu osobných údajov, ako napríklad prvý medzinárodný etický kódex pre cloudové súkromie, ISO/IEC 27018. If you no longer wish to use our Services, Zendesk’s Subscriber may be able to deactivate your End-User account. First, please contact Zendesk’s Subscriber with your request. If you are a Zendesk Subscriber and are unable to deactivate an End-User account through your administrator settings, please email support@zendesk.com. Please be aware that deactivating your account does not delete your … 6/15/2020 ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.

O každej zmene budete informovaný prostredníctvom našich webových stránok, prípadne e-mailom.—koniec dokumentu. Personal information collected, stored, used and/or processed by the Zendesk Group, as described in this Policy, is collected, stored, used and/or processed in compliance with the Zendesk Group’s obligations under the Personal Data Protection Act 2012 of Singapore (“PDPA”) as we further detail here. Zásady spracúvania osobných údajov spoločnosti Lindex. Vaša integrita je pre nás dôležitá. V našich Zásadách spracúvania osobných údajov je okrem iného opísané to, aké údaje spracúvame, účel, na ktorý ich spracúvame, po akú dobu a aké sú vaše práva. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI UNITED CLASSIFIEDS S.R.O.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI AUTOVIA, s.r.o. Vá ž e ní použ í va t e l i a , t i e t o z á s a dy oc hra ny os obnýc h úda j ov s a vz ť a huj ú na vá s … ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI Autobazar.EU portál s. r. o.

o ochrane osobných údajov povinný vypracovať novú dokumentáciu.

graf histórie cien akcií apa
origin trail coinbase
bitcoin top
72 centov usd na americký dolár
kedy prebiehajú transakcie cez fantasy futbal
c # získať aktuálnu časovú značku systému

Vyhlásenie spoločnosti Huawei o ochrane osobných údajov spotrebiteľov bolo aktualizované dňa 27. marca 2020 Spoločnosť Huawei Device Co., Ltd. a jej pridružené spoločnosti na celom svete (spoločne označované ako „Huawei“, „my“, „nás“ a „naše“) rešpektujú vaše súkromie.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov a súhlas so spracovaním osobných údajov sú Textové súbory cookies; Google Analytics; Lucky Orange; Zendesk Jednotlivé stránky portfólia spoločnosti používajú cookies, ktoré nám pomáhajú .

Toto … Zásady spracovania osobných údajov ako aj informácie k jednotlivým produktom tvoria neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok a sú platné spolu s nimi. Tieto Zásady môže Spoločnosť kedykoľvek jednostranne meniť takým spôsobom, že sa zmenený text uvedie na webových stránkach spoločnosti.

Ak máš otázky v súvislosti s našími zásadami ochrany osobných údajov, prípadne sa chceš opýtať na opravy v účte alebo máš inú otázku Pre sociálnu sieť sme FlipWork sme vypracovali zásady ochrany osobných údajov, vrátane návrhu bezpečnostných opatrení pri administrácii sociálnej siete a riešenia ochrany súkromia v profiloch užívateľov. Poskytujeme potrebné poradenstvo, monitorujeme ochranu osobných údajov v spoločnosti a realizujeme vyžadované zmeny Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú postupy zhromažďovania a zdieľania informácií spoločnosti týkajúce sa použitia vašich osobných údajov týkajúcich sa zákazníkov, klientov, dodávateľov, dodávateľov, poradcov a poskytovateľov služieb (vy), ktoré zhromažďujeme a … Zásady ochrany a zberu osobných údajov. Spoločnosť Agrokom, spol. s r. o., ako predajca motocyklov a príslušenstva značky HARLEY – DAVIDSON, so sídlom Pod Kalváriou 40, 080 01 Prešov, Slovenská republika, si Vás týmto dovoľuje informovať, že v rámci Vašej návštevy na našich webových stránkach, Zásady ochrany osobných údajov v spoločnosti Nobilis Tilia. pre internetové stránky a obchod www.nobilis.cz..